Διαγώνισμα προσομοίωσης Α Λυκείου (ΟΕΦΕ 2010)

Posted: 27 Απρ 2010 by shinning in Ετικέτες
0

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το διαγώνισμα. Καλή επιτυχία!!

Κατακόρυφη βολή (screencast)

Posted: 11 Ιαν 2010 by shinning in Ετικέτες
0

Σώμα μάζας m=2kg ρίχνεται από σημείο Α, που βρίσκεται σε ύψος h1=15m , κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ0=10 m/s.
α. Να βρεθεί η χρονική στιγμή που θα φτάσει το σώμα στο έδαφος
β. Να βρεθεί η ταχύτητα με την οποία φτάνει το σώμα στο έδαφος
γ. Να γίνει η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου
Δίνεται g=10m/s².

Απάντηση:

0

Σώμα μάζας m=1kg αρχικά ηρεμεί στο έδαφος. Τη χρονική στιγμή t=0 ξεκινά να ασκείται στο σώμα κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=20N με φορά προς τα πάνω, η οποία καταργείται τη χρονική στιγμή t=3s.
α. Να βρείτε σε πόσο ύψος από το έδαφος θα φτάσει το σώμα
β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία φτάνει το σώμα στο έδαφος
γ. Να κάνετε τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου για όλη τη διάρκεια της κίνησης του σώματος.
Δίνεται g=10m/s².

Απάντηση:

Ελεύθερη πτώση & κατακόρυφη βολή προς τα κάτω

Posted: 20 Δεκ 2009 by shinning in Ετικέτες
0

Σώμα Α αφήνεται τη χρονική στιγμή t=0 από ύψος h=45m. Μετά από Δt=1s ρίχνεται προς τα κάτω με ταχύτητα υ0, από το ίδιο ύψος, ένα σώμα Β. Τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. Να βρείτε την αρχική ταχύτητα υ0 του σώματος Β.
Δίνεται g=10m/s².

Απάντηση:


Τριγωνομετρία

Posted: 9 Δεκ 2009 by shinning in
0

Επειδή είναι συνηθισμένο φαινόμενο να γίνονται λάθη στους τριγωνομετρικούς αριθμούς, στο παρακάτω αρχείο υπάρχει ένας συνοπτικός πίνακας των τριγωνομετρικών αριθμών, ταυτοτήτων και ιδιοτήτων που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην επίλυση ασκήσεων φυσικής.

Πίνακας Τριγωνομετρίας

Technorati Tags: , , , ,